Szkolenia dla pracowników POZ

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi"  zostaną przeprowadzone szkolenia dla Personelu Medycznego z Placówek POZ objętych programem.

Tematyka szkoleń:

I szkolenie

- Epidemiologia nowotworów głowy i szyi,

- Wczesne objawy nowotworów głowy i szyi,

- Diagnostyka nowotworów głowy i szyi,

- Profilaktyka nowotworów głowy i szyi.

 II szkolenie

- Metody współczesne skojarzonego leczenia nowotworów głowy i szyi,

- Opieka pooperacyjna – rehabilitacja i wsparcie emocjonalne.

Szkolenia będą nieodpłatne oraz prowadzone przez doświadczonych trenerów. Szkolenia będą się składały z dwóch etapów, szkolenia nr I oraz szkolenia nr II, łączna liczba godzin szkolenia (szkolenie I oraz II) 16 godzin lekcyjnych. Odstęp czasowy pomiędzy I szkoleniem a II wyniesie ok. 1 miesiąca. 

Dokładne terminy oraz miejsce szkoleń zostaną podane wkrótce. 

 

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,

e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Projekt Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój